Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

EVNGENCO3 sẽ IPO vào tháng 2/2018

Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến sẽ chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) công ty mẹ- Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) vào đầu tháng 2/2018 với giá khởi điểm là 24.600 đồng/cổ phần.

Ngày 27/12/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2100/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, hình thức cổ phần hoá EVNGENCO3 là giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

EVNGENCO3 sẽ IPO vào tháng 2/2018

Giá trị thực tế của doanh nghiệp được đánh giá lại là gần 93.000 tỷ đồng. Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 không phải điều chỉnh giá trị sổ sách kế toán theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp khi xây dựng quy mô vốn điều lệ của công ty cổ phần trong phương án cổ phần hóa. Đồng thời, đơn vị sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để xây dựng giá khởi điểm khi bán cổ phần lần đầu.

Cụ thể, vốn điều lệ của EVNGENCO3 được phê duyệt là 20.809 tỷ đồng. Trong đó, cổ phần của EVN nắm giữ là 1.061.300.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ. EVN sẽ duy trì tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ này đến hết năm 2019.

Từ năm 2020, trong trường hợp tái cấu trúc được các khoản nợ và đàm phán được với các tổ chức tín dụng cho vay, EVN sẽ xem xét thoái vốn góp tại EVNGENCO3 xuống dưới mức chi phối.

Trong số 49% vốn điều lệ được bán ra ngoài, cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong EVNGENCO3 là 3.424.100 cổ phần, tương đương 0,1645% vốn điều lệ.

 

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 749.124.000 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ.

Cổ phần bán đấu giá công khai (IPO) là 267.051.900 cổ phần, tương đương 12,8355% vốn điều lệ.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo phương thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là 24.600 đồng/cổ phần. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được thực hiện sau khi IPO.

Hiện nay, EVN đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, dự kiến việc chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được thực hiện vào đầu tháng 02/2018.

EVN cho biết, rất mong muốn các nhà đầu tư tiềm năng quan tâm chia sẻ cơ hội hợp tác và tham gia đầu tư vào cổ phần của EVNGENCO3.

Hiện nay, các nhà máy điện thuộc EVNGENCO3 có tổng công suất lắp đặt 6.304 MW tương đương khoảng 14% tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia.

EVNGENCO3 là 1 trong 3 Tổng Công ty phát điện của EVN và đã kế thừa kinh nghiệm quản lý vận hành các nhà máy điện do EVN chuyển giao và từng bước tiếp tục kiện toàn công tác quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Phạm Huyền