Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quý I, TKV thu lợi nhuận bằng 45%/năm

Mới kết thúc ¼ chặng đường năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có lợi nhuận ước đạt 900 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch năm.

Thông tin này được đưa ra trong Hội nghị sơ kết công tác quý I/2018, triển khai nhiệm vụ Quý II/2018 sáng ngày 10/4/2018.

Tăng trưởng đều ở tất cả lĩnh vực sản xuất

Với sự thuận lợi về thời tiết, về nhu cầu thị trường và lực đẩy từ sự tăng trưởng chung của GDP kinh tế đất nước, sự linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của Tập đoàn và sự  đồng tâm, quyết liệt trong triển khai kế hoạch phối hợp SXKD của các đơn vị, nên kết quả SXKD đạt cao. Đáng chú ý, trong tháng 3, sản lượng than rót tiêu thụ đầu nguồn đạt trên 4 triệu tấn, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Quý I, TKV thu lợi nhuận bằng 45%/năm
 Thợ lò - phút giao ca

Tính chung, kết thúc ¼ chặng đường KH năm 2018, các chỉ tiêu SXKD chính của Tập đoàn đều đạt trên 25% KH. Nhiều chỉ tiêu đạt 28 - 29% KHN. Tất cả các lĩnh vực sản xuất đều có tăng trưởng.

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 30.291 tỷ đồng, đạt 26,6 % kế hoạch năm, bằng 123 % so với cùng kỳ 2017. Trong đó, doanh thu than đạt 14.953 tỷ đồng. Doanh thu khoáng sản là 4.380 tỷ đồng, đạt 26,6 % kế hoạch năm, bằng 153 % so với cùng kỳ (do doanh thu alumin tăng 83 % so với cùng kỳ). Lợi nhuận ước đạt 900 tỷ đồng, đạt 45% KHN. TKV nộp ngân sách ước đạt 3.746 tỷ đồng, tiền lương bình quân của người lao động ước đạt 9,92 trđ/ng/tháng.

Quý I, TKV thu lợi nhuận bằng 45%/năm
Quý I. 2018, doanh thu alumina tăng 83% so với cùng kỳ

Quản trị có nhiều đổi mới

 

Trong quý I, công tác quản trị doanh nghiệp của TKV có nhiều đổi mới, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị. Cùng với đó, Tập đoàn và các đơn vị khẩn trương triển khai Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 theo QĐ 2006-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện đã giữ vững ổn định tư tưởng người lao động, ổn định sản xuất, nhất là ở các đơn vị thực hiện hợp nhất, sáp nhập (Xây lắp mỏ, Tuyển than Hòn Gai, Uông Bí,Viện KHCNM).

Cũng trong quý I, TKV tiếp tục triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như: Trồng cây phủ xanh thêm 29 ha bãi thải; duy trì hoạt động 50 trạm xử lý nước thải mỏ, triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động; thu gom, xử lý chất thải nguy hại và các loại chất thải đúng quy định; tăng cường chống bụi trong mùa hanh khô. Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Quý I, TKV thu lợi nhuận bằng 45%/năm
    124 thợ lò có thu nhập 300 - 400 triệu đồng năm 2017 được Tập đoàn tuyên dương

Đánh giá tình hình sản xuất quý II, thị trường ổn định, khả năng nhu cầu tiêu các sản phẩm than, khoáng sản, alumin sẽ ở mức cao; Do đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu 6 tháng, hoàn thành 52-55% kế hoạch năm.

Một số chỉ tiêu sản xuất như sau: Than NK sản xuất: 9,45 triệu tấn, than sạch: 9 triệu tấn, tiêu thụ than: 9,54 triệu tấn (Trong nước: 9 triệu tấn, xuất khẩu than: 540 ngàn tấn. Sản xuất Alumina 340.000 tấn , tinh quặng đồng: 20.000 tấn, đồng tấm: 3.200 tấn, kẽm thỏi 3.100 tấn, tinh quặng sắt 50.000 tấn,… Sản xuất điện: 2,2 tỷ Kwh. Vật liệu nổ CN: Sản xuất thuốc nổ: 16.000 tấn; Cung ứng thuốc nổ: 28.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat: 40.000 tấn.

Phát biểu chỉ đạo định hướng về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp triển khai thực hiện trong quý II/2018, TGĐ Tập đoàn Đặng Thanh Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục tâp trung chế biến, phan trộn than, đặc biệt là than chuyển vùng miền Tây để tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo các đơn vị miền Tây sản xuất ổn định. Đồng thời, tăng cường sản xuất than chất lượng cao mà thị trường đang có nhu cầu lớn. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động phối hơp với các địa phương siết chặt công tác quản lý vận chuyển, tiêu thụ than, thực hiện nghiêm Chỉ thị 21 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh than.

Đối với khối khoáng sản, phấn đấu trong quý II/2018 Nhà máy Tuyển đồng Tả Phời và Nhà máy tuyển đồng Sin Quyền mở rộng sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên, TGĐ lưu ý cần làm tốt công tác quản lý, vận hành để đảm bảo hiêu quả ngay khi đi vào hoạt động.

Thúy Ngà