Rác quảng cáo đu ngọn cây, ôm thân cột điện

Để hấp dẫn khách hàng, nhiều hộ kinh doanh, các doanh nghiệp tìm đủ mọi cách để giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến với khách hàng.

 

Các tấm pano, áp phích, các biển hiệu quảng cáo to nhỏ cứ “hồn nhiên” lơ lửng trên các ngọn cây, cột điện của phố phường Hà Nội, phớt lờ quy định luật Quảng cáo.

Khổng Chiêm

 
  • Chủ đề :