Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Sacombank khởi động ‘Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng’

Thông qua việc triển khai dự án này cùng với dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” mới đây, Sacombank đang đẩy nhanh quá trình hoàn thành phương pháp tiêu chuẩn và tiến lên phương pháp tiếp cận nội bộ của Basel II.

Dự án “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng”

Ngày 31/7/2018 Sacombank khởi động dự án “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” với sự hợp tác tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam và triển khai phần mềm xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới SAS do Công ty Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn (CMC SISG) thực hiện.

Sacombank khởi động ‘Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng’

Theo đó, Sacombank sẽ thực hiện xây dựng các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng như: A - Card (Application Scorecard), B - Card (Behavioural Scorecard) cho khách hàng cá nhân; mô hình xác suất vỡ nợ PD cho doanh nghiệp; các mô hình ước lượng EAD và LGD.

Dự án sẽ giúp cho Sacombank:

Đánh giá mức rủi ro các danh mục kinh doanh từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý danh mục tín dụng, quản lý hạn mức danh mục, phân loại tài sản phù hợp với khẩu vị rủi ro nhằm cân bằng giữa quản trị rủi ro và lợi nhuận mong muốn;

Định giá cho vay dựa trên cơ sở rủi ro theo phân khúc khách hàng và danh mục sản phẩm, đồng thời giúp Ngân hàng định hướng phát triển sản phẩm mới;

Xác định mức độ rủi ro và tổn thất dự kiến cho toàn bộ danh mục kinh doanh nhằm xác định mức vốn duy trì cần thiết để góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng;

Cải tiến và tối ưu hóa quy trình cấp tín dụng nhằm mang lại sự tiết kiệm, nhanh chóng cho cán bộ nhân viên của Ngân hàng và góp phần tăng sự hài lòng cho khách hàng.

Sacombank khởi động ‘Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng’
 

Ông Phạm Văn Phong - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank cho biết: “Thực hiện Basel II không chỉ để đáp ứng kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước giao phó mà quan trọng hơn hết là hoàn thiện hệ thống quản trị của chính Sacombank, nên chúng tôi sẽ dành tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu trên”.

Tiếp cận Basel II

Theo bà Lê Thị Hoa  - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo triển khai dự án Basel II, từ năm 2005, với sự hỗ trợ tư vấn của các Định chế tài chính uy tín trên thế giới, Sacombank đã xây dựng khung quản trị rủi ro tín dụng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Năm 2015, Sacombank là một trong mười tổ chức tín dụng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thí điểm triển khai Basel II. Tiếp đó, năm 2017, Sacombank tiến hành Dự án Hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS) nhằm giúp tự động hóa và chuyên nghiệp hóa công tác cấp phát, quản lý tín dụng.

Sacombank khởi động ‘Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng’

Ngày 25/7/2018 vừa qua, Sacombank cũng đã khởi động Dự án Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro nhằm giúp chuẩn hóa chính sách quản trị dữ liệu và xây dựng kho dữ liệu theo tiêu chuẩn Basel II. Bằng việc triển khai hàng loạt các dự án trong những năm vừa qua, Sacombank đã thể hiện quyết tâm của mình trong định hướng chiến lược trở thành một Ngân hàng phát triển an toàn - hiệu quả - bền vững, không chỉ đáp ứng được các quy định trong nước mà còn hướng đến các chuẩn mực quốc tế.

Ông Grant Dennis - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn PwC Việt Nam cho biết: “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng là xu hướng chính hiện nay trên thế giới. Với Sacombank, mô hình này không chỉ giúp Ngân hàng cải thiện quy trình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro mà còn tối ưu hóa công tác chăm sóc khách hàng. PwC cam kết sẽ đem đến những chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất trong khu vực để phối hợp cùng Sacombank đem đến sự thành công cho dự án”.

Sacombank khởi động ‘Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng’

Mặc dù cơ cấu danh mục của các ngân hàng tại Việt Nam nói chung và Sacombank nói riêng đang từng bước dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng các hoạt động dịch vụ như thanh toán quốc  tế, ngân hàng điện tử, thẻ… đồng thời giảm sự phụ thuộc vào tín dụng. Tính đến hiện tại và trong tương lai gần thì tín dụng vẫn là nguồn thu chính. Điều đó có nghĩa khi hoạt động tín dụng được vận hành tốt sẽ đóng góp phần lớn vào sự bền vững và hiệu quả của Ngân hàng.

Sacombank khởi động ‘Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng’

Sacombank với chiến lược phát triển dài hạn đã tiến những bước tiến vững chắc trong việc xây dựng khung quản trị hoạt động tín dụng theo chuẩn mực của Basel II và các thông lệ tốt khác trên thị trường. Với dự án Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng này, Sacombank đã có thêm bước tiến dài hướng đến hoàn thành Basel II.

Xuân Thạch