USD tăng giá: Phòng thủ trước biến động

USD tăng giá: Phòng thủ trước biến động

Đồng USD trên thị trường thế giới tăng liên tiếp. Cả thế giới lo ngại đối phó với các chính sách mới của Mỹ. Nhiều nước đã chủ động phòng thủ trước những biến động bất thường có thể xảy ra trên thị trường tài chính thế giới.

 
 
Giá vàng