Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

3 ngày gom 1,5 tỷ USD: Dự trữ ngoại hối kỷ lục 54,5 tỷ USD

 - Những ngày đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục mua ròng ngoại tệ với mức rất lớn. Cụ thể, chỉ riêng 2 tuần đầu năm 2018 đã mua ròng 2,5 tỷ USD, trong đó chỉ riêng 3 ngày gần đây mua được khoảng 1,5 tỷ USD. Với tốc độ này, dự trữ ngoại hối cho tới hôm nay đã lên mức kỷ lục 54,5 tỷ USD.

Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết tại Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Vietcombank ngày 12/1.

Số dự trữ ngoại hối của Việt Nam gia tăng liên tục trong những ngày cuối 2017 đầu 2018, sơ bộ đến cuối 12/2017 là xấp xỉ 52 tỷ USD. Đến ngày 9/1, số công bố chính thức tại hội nghị toàn ngành ngân hàng là 53 tỷ USD và đến ngày 12/1 là 54,5 tỷ USD. Đây là mức kỷ lục, vượt qua mục tiêu 50 tỷ USD cho năm 2020 mà Việt Nam từng đặt ra.

3 ngày gom 1,5 tỷ USD: Dự trữ ngoại hối kỷ lục 54,5 tỷ USD
 Dự trữ ngoại hối kỷ lục 54,5 tỷ USD
 

Để có được con số kỷ lục này, trong nhiều tuần qua, lượng mua USD vào của NHNN khá cao. Chỉ riêng 2 tuần đầu năm, NHNN đã mua ròng 2,5 tỷ USD, và nâng tổng số ngoại hối đã mua được từ khi áp dụng chính sách tỷ giá trung tâm (đầu năm 2016) tới nay lên đến 22 tỷ USD.

Đánh giá chung về hoạt động ngân hàng, Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô ổn định. Chính phủ  nhất quán trong quan điểm chính sách điều hành kinh tế, tạo được môi trường an toàn, ổn định, phát triển bền vững,... đã tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức tín dung hoạt động và phát triển. Bởi vì, nếu không có lòng tin vào sự nhất quán thì khôn thể huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tăng cường mở rộng đầu tư .

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ của Chính phủ và NHNN được thực thi rất kiên định, đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh. 2017 cũng là năm không có biến động về tỷ giá. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ, năm 2016, 2017, hoạt động trên thị trường rất thông suốt. Thanh khoản ngoại tệ trên thị trường, các các nhu cầu đều được đáp ứng đầy đủ, giữ được tỷ giá một cách chủ động.

Ph.Hà