Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Chuẩn bị tăng lương cơ sở từ 1/7/2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2018.

 

(Theo VTC)