Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 đối tượng

Bộ LĐ-TB&XH; đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, các đối tượng được áp dụng gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3 -2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 1-7-2018.

Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 đối tượng

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 10 - 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 -10 - 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 -1 -1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 -7 -2018.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8 -2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5- 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-7- 2018.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1 -7-2018. Từ ngày 1 -7 -2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của 4 đối tượng nêu trên được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tại tháng 6-2018.

Cụ thể: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7-2018 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018 x 1,0692.

 

Ví dụ: Ông A, có mức lương hưu tháng 6-2018 là 4.200.000 đồng/tháng. Mức lương hưu của ông A từ tháng 7 năm 2018 được điều chỉnh như sau: 4.200.000 đồng/tháng x 1,0692 = 4.490.640 đồng/tháng.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Quy định mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội tính lương hưu

Quy định mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội tính lương hưu

Tôi là công chức đang chuẩn bị nghỉ hưu. Vậy luật quy định thế nào về mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội tính lương hưu?

Đơn giản hóa thủ tục lĩnh lương hưu, trợ cấp

Đơn giản hóa thủ tục lĩnh lương hưu, trợ cấp

BHXH Việt Nam vừa ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chánh (TTHC) năm 2018, nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Từ 2018, mức lương hưu được tính như thế nào?

Từ 2018, mức lương hưu được tính như thế nào?

Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Điều kiện đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

Điều kiện đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

Để được hưởng lương hưu thì ông phải đóng BHXH từ đủ 20 năm và đủ 60 tuổi.

Cách tính lương hưu theo qui định mới

Cách tính lương hưu theo qui định mới

BHXH Việt Nam bắt đầu áp dụng qui định mới về cách tính tiền lương đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi.

Được làm tròn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu?

Được làm tròn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu?

Theo quy định, tỷ lệ hưởng 75% lương hưu năm 2018 là 31 năm, năm 2019 là 32 năm.