Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Ý nghĩa của vàng, không chỉ nằm trong giá trị quy đổi

Bên cạnh giá trị quy đổi, vàng còn là biểu tượng của thành công và mang ý nghĩa quan trọng với nhiều nền văn hóa.

 

(Theo Zing)