Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

50 năm chưa từng có: Mất trắng gần 100% vải thiều

Ước tính trên 90% tổng diện tích của vựa vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) có nguy cơ mất mùa, nguyên nhân vì cây vải vẫn chưa ra hoa.

Tính đến ngày 22/2, hơn 16.000ha trồng vải thiều trà chính vụ, chiếm trên 90% tổng diện tích của vựa vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) có nguy cơ mất mùa, nguyên nhân vì cây vải vẫn chưa ra hoa.

50 năm chưa từng có: Mất trắng gần 100% vải thiều

 

Thống kê cho thấy, từ năm 1956 tới nay, chỉ có năm 2008 là thất thu do rét đậm kéo dài, với mức thiệt hại 40 - 50%; chưa năm nào mất trắng gần 100% như năm nay.

Người dân cho biết, để vải có thể ra hoa trong thời gian tới sẽ phải chờ một đợt rét đậm trên 10 ngày, khoảng 12 - 14 độ C. Tuy nhiên, điều này chỉ có ý nghĩa đối với những diện tích vải chưa nhú mầm, còn đã nhú mầm rồi thì dù rét đậm cũng không ý nghĩa.

Trong khi đó, mặc dù người dân đã áp dụng nhiều biện pháp để kích ra hoa nhưng vẫn chưa thành công.

(Theo VTV)