Báu vật gỗ sưa 24,5 tỷ nằm chỏng chơ trong nhà đại gia Bắc Ninh

Để có được "báu vật" này, đại gia Bắc Ninh đã phải chi tới 24,5 tỷ đồng, tuy nhiên, sau nhiều tháng vẫn chưa có người hỏi mua.

 

“Báu vật” giá 24,5 tỷ nằm chỏng trơ trong xó nhà đại gia Bắc Ninh

(Theo Thời đại)