Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quyết định mới, giá xăng dầu biến động

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 23/7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng, giảm giá dầu

Theo đó, giá xăng E5 RON92 và xăng Ron95 giữ nguyên mức giá. Cụ thể, xăng E5 RON92 không cao hơn 19.611 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 21.177 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu giảm nhẹ. Cụ thể, dầu diesel 0.05S giảm 213 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.242 đồng/lít.

Dầu hỏa giảm 69 đồng/lít; giá bán không cao hơn 16.174 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S giữ ổn định giá không cao hơn 14.756 đồng/kg.

 
Quyết định mới, giá xăng dầu biến động
Giá xăng giữ nguyên, giảm giá dầu

Tại kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục chi mạnh sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON92 chi 853 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 922 đồng/lít); Xăng RON95 chi 95 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 161 đồng/lít); Dầu mazut chi 70 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 186 đồng/kg).

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thời gian qua được chi sử dụng liên tục nhằm hạn chế tác động tăng của giá thành phẩm xăng dầu thế giới tới giá bán xăng dầu trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát. 

Một yếu tố tác động đến giá xăng dầu thời gian qua là tỷ giá của Đồng Việt Nam (VND) so với Đô la Mỹ (USD) thời gian qua tiếp tục xu hướng tăng.

Tỷ giá USD/VND mua chuyển khoản của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam bình quân trong 15 ngày trước ngày 23/7 là 1USD bằng 23.005 đồng (tăng 135 đồng/1USD so với kỳ trước). Tỷ giá USD/VND bán ra của Vietcombank bình quân trong 15 ngày trước ngày 23/7 là 1USD bằng 23.079 đồng (tăng 72 đồng/1USD so với kỳ trước).

L.Bằng