Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Cách tính ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên làm việc thế nào?

Bạn đọc có email danhnamx@xxx hỏi: Năm 2010 tôi làm việc tại công ty sản xuất bánh kẹo, được nghỉ 13 ngày phép trong năm. Tháng 10 năm 2017, tôi chuyển sang công ty khác. Xin hỏi, tôi có được cộng dồn số năm làm việc tại 2 công ty để tính ngày nghỉ hằng năm không?

Luật gia Sa Thị Mỹ Hạnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điểm a Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định nghỉ hằng năm như sau:

Cách tính ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên làm việc thế nào?

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

Điều 112 Bộ luật Lao động 2012 quy định ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc như sau:

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Tại Khoản 2 Điều 114 Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

Như vậy, ngày nghỉ hằng năm tăng theo thâm niên làm việc khi đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động. Do đó, thời gian làm việc của bạn tại công ty cũ không được cộng dồn vào thời gian làm việc tại công ty hiện tại để tính ngày nghỉ hàng năm. 

(Theo Lao động)