Huế:

Cận cảnh cây mai trăm tuổi được định giá 1 tỷ đồng

Cây mai cổ thụ được chủ nhân treo giá bán 1 tỷ đồng đã gây chú ý tại chợ hoa xuân Huế.

 

cây mai, mai Tết, cây mai trăm tuổi giá 1 tỷ ở Huế, cây mai 1 tỷ ở Huế, mai cổ thụ ở Huế

Cây mai có tuổi đời khoảng trên 100 tuổi. 

cây mai, mai Tết, cây mai trăm tuổi giá 1 tỷ ở Huế, cây mai 1 tỷ ở Huế, mai cổ thụ ở Huế

Cây mai này là của ông Trương Thắng (phường An Tây, thành phố Huế). 

cây mai, mai Tết, cây mai trăm tuổi giá 1 tỷ ở Huế, cây mai 1 tỷ ở Huế, mai cổ thụ ở Huế

Đường kính gốc khoảng 30cm. 

cây mai, mai Tết, cây mai trăm tuổi giá 1 tỷ ở Huế, cây mai 1 tỷ ở Huế, mai cổ thụ ở Huế

cây mai, mai Tết, cây mai trăm tuổi giá 1 tỷ ở Huế, cây mai 1 tỷ ở Huế, mai cổ thụ ở Huế

cây mai, mai Tết, cây mai trăm tuổi giá 1 tỷ ở Huế, cây mai 1 tỷ ở Huế, mai cổ thụ ở Huế

cây mai, mai Tết, cây mai trăm tuổi giá 1 tỷ ở Huế, cây mai 1 tỷ ở Huế, mai cổ thụ ở Huế

Chủ sở hữu định giá cây mai này 1 tỷ đồng và được bày bán tại chợ hoa xuân Huế.

cây mai, mai Tết, cây mai trăm tuổi giá 1 tỷ ở Huế, cây mai 1 tỷ ở Huế, mai cổ thụ ở Huế

cây mai, mai Tết, cây mai trăm tuổi giá 1 tỷ ở Huế, cây mai 1 tỷ ở Huế, mai cổ thụ ở Huế

cây mai, mai Tết, cây mai trăm tuổi giá 1 tỷ ở Huế, cây mai 1 tỷ ở Huế, mai cổ thụ ở Huế

Ngoài cây mai trăm tuổi có giá 1 tỷ, ông Thắng còn sở hữu một số cây mai khác có dáng đẹp và nhiều năm tuổi có giá từ 15 triệu đến 180 triệu.

(Theo VTC)