Giá xăng giảm mạnh, kỷ lục trong nhiều năm qua

- Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng từ 15h chiều nay. Đây là mức giảm mạnh kỷ lục trong mấy năm gần đây.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 6 năm 2017 là: 58,117 USD/thùng xăng RON 92; 57,736 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 57,193 USD/thùng dầu hỏa; 295,503 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

- Xăng RON 92: giảm 862 đồng/lít;

- Xăng E5: giảm 805 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: giảm 650 đồng/lít;

- Dầu hỏa: giảm 738 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 369 đồng/kg.

giá xăng,xăng dầu,giá dầu,điều chỉnh giá xăng

Giá xăng giảm mạnh

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở:

- Xăng RON 92: không cao hơn 16.504 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 16.349 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.835 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 11.380 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.666 đồng/kg.

Lương Bằng