Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Giật mình dầu ăn rẻ như nước lã tràn lan trên thị trường

Dầu ăn đựng trong những chiếc can to, giá rẻ giật mình đang được bán tràn lan trên thị trường.

 

(Theo VTC 16)