Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Kiến nghị cấm Uber hoạt động tại TP.HCM

- Sở GTVT TP.HCM vừa kiến nghị chưa cho phép Uber thực hiện thí điểm hợp đồng điện tử tại TP.HCM trong năm 2017.

Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM đề nghị tạm thời chưa cho Công ty TNHH Uber Việt Nam thực hiện thí điểm ứng dụng hợp đồng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (gọi tắt là hợp đồng điện tử) trong năm 2017.

 

Theo Sở GTVT TP.HCM, lý do của kiến nghị trên là tại TP.HCM đã có một số đơn vị đang thực hiện thí điểm hợp đồng điện tử, gồm Grab, V.Car (Vinasun Car), M Car (Mai Linh Car),... Việc tạm dừng cho phép xe Uber hoạt động nhằm khống chế phát sinh số lượng xe hợp đồng điện tử tham gia thí điểm làm ảnh hưởng đến trật tự vận tải và ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch phát triển taxi tại TP.HCM.

Kiến nghị cấm Uber hoạt động tại TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM kiến nghị chưa cho Uber thực hiện thí điểm hợp đồng điện tử tại TP.HCM trong năm 2017.

Ngoài ra, Sở GTVT TP.HCM cũng cho biết, từ năm 2014 đến nay, hoạt động của xe Uber tại TP.HCM chưa theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô. Sở GTVT TP.HCM đã nhiều lần có văn bản đề nghị Uber làm thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam để hoạt động nhưng Uber không hợp tác.

Theo Sở GTVT TP.HCM, hoạt động của Uber đã làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của các đơn vị kinh doanh taxi và các đơn vị đang thực hiện thí điểm hợp đồng điện tử như Grab, V.Car,...

Anh Tuấn