Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Lão nông nuôi hàng ngàn con cá lăng trên núi kiếm 3 tỷ mỗi năm

Hồ Gò Miếu (Thái Nguyên) nằm giữa vùng núi cao là nơi ông Lưu Văn Hạnh đặt 30 lồng nuôi cá lăng thu về 3 tỷ mỗi năm.

 

(Theo VTC News)