Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Mua cua biển giá rẻ, tưởng rẻ nhưng lại đắt

Cua giá rẻ sau khi luộc chín đa phần bị ốp, rất ít thịt. Dù là cua sống, nhưng có con bốc mùi hôi nặng, thậm chí có cả những sinh vật nhìn bề ngoài giống như giun hay trùng đất.

 

(Theo VTV)