Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quá trình biến lúa, gạo lậu thành lúa, gạo hợp pháp

Lúa gạo lậu đã được phù phép trở thành lúa gạo nội rồi tuồn ra thị trường như thế nào?

 

(Theo VTV 24