Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

'Vựa ve chai bạc tỷ' của ông lão nhặt rác ở TP.HCM

Hơn 20 năm nay, ông Tống Văn Thơm đều miệt mài nhặt nhạnh và tái chế những món đồ phế thải. Khối tài sản “ve chai” của ông hiện nay đã lên đến hàng tỉ đồng.

 

(Theo Pháp luật TP.HCM)