Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

VietinBank gia hạn tuyển dụng tại Đà Nẵng, TP.HCM

VietinBank đang có nhu cầu tuyển dụng 11 vị trí làm việc cho Khối Thương hiệu & Truyền thông (TH&TT) tại Đà Nẵng và TP. HCM. Thời gian nhận hồ sơ đến hết 17/4/2017.

VietinBank gia hạn tuyển dụng tại Đà Nẵng, TP.HCM

VietinBank tuyển dụng 11 chỉ tiêu Khối TH&TT tại Đà Nẵng, TP. HCM

1. Tuyển dụng cho Khối TH&TT làm việc ở Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng:

- Vị trí Họa sỹ - Thiết kế đồ họa: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Thiết kế nội thất: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Marketing truyền thông: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Quản trị thương hiệu và ISO: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Phóng viên Hội tụ: 01 chỉ tiêu.

2. Tuyển dụng cho Khối TH&TT làm việc ở Văn phòng đại diện tại TP. HCM

 

- Vị trí Họa sỹ - Thiết kế đồ họa: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Thiết kế nội thất: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Marketing truyền thông: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Quản trị thương hiệu và ISO: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Phóng viên Hội tụ: 01 chỉ tiêu

- Vị trí Quay dựng phim: 01 chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết xem tại: http://tuyendung.vietinbank.vn.

Thúy Ngà