Nữ cựu tù Côn Đảo bán nhà làm từ thiện

Nữ cựu tù Côn Đảo bán nhà làm từ thiện

25 năm qua, cứ nghe ở đâu có trường hợp khó khăn là nữ cựu tù Côn Đảo - bà Lê Thị Tâm có mặt để giúp đỡ. Tiết kiệm tiền lương chưa đủ, bà còn quyết định bán căn nhà đang ở rồi trích tiền làm từ thiện. 

 
 
Giá vàng