Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
Tin tức mới nhất
  • Trâu chọi húc chết chủ tại lễ hội ở Đồ Sơn

    Vụ trâu chọi húc chết chủ gây xôn xao dư luận. Hải Phòng tạm dừng lễ hội. Con trâu số 18 bị bắn chết để lấy mẫu kiểm tra chất kích thích.