Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đề xuất danh mục 513 dược liệu nhập khẩu

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư ban hành danh mục dược liệu nhập khẩu gồm 513 dược liệu.

Bộ Y tế đang xây dựng Danh mục dược liệu nhập khẩu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu làm thuốc nhập khẩu; thuốc cổ truyền nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Trong đó danh mục dược liệu nhập khẩu trong dự thảo gồm 513 dược liệu: bac chạc, bạch truật, bạch vi, huyền sâm, huyết đắng, hy thiêm, ích mẫu, địa liền...

Đề xuất danh mục 513 dược liệu nhập khẩu
Danh mục các loại dược liệu làm thuốc được nhập khẩu vào VN

Danh mục nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu gồm 280 chất như: A giao, a ngùy, cao Bạch hoa xà, cao Bẩy lá một hoa, cao Bồ công anh, cao Bọ mẩy…

Danh mục tinh dầu làm thuốc nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa gồm 15 tinh dầu gồm: Tinh dầu Bạc hà, tinh dầu bạch đàn, tinh dầu Đinh hương, tinh dầu Gừng, tinh dầu Long não…

 
Đề xuất danh mục 513 dược liệu nhập khẩu
Tinh dầu bạch đàn là 1 trong 15 loại tinh dầu làm thuốc được nhập khẩu vào VN 

Dự thảo nêu rõ, danh mục dược liệu nhập khẩu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu làm thuốc nhập khẩu; thuốc cổ truyền nhập khẩu là cơ sở để khai báo hải quan khi xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam.

Cá nhân, tổ chức khi xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu; thuốc cổ truyền căn cứ vào danh mục này để khai hải quan.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số hàng hóa trong Danh mục này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét để thống nhất và quyết định mã số hàng hóa theo nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để tạo điều kiện cho hàng hóa được thông quan thuận lợi, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục.

Khi xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu; thuốc cổ truyền chưa có trong Danh mục này, việc khai hải quan thực hiện theo các quy định khác của pháp luật hiện hành.

T.Thư