Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đề xuất đưa hơn 1.700 thuốc vào đấu thầu tập trung, đàm phán giá

Bộ Y tế đề xuất đưa trên 1.700 thuốc, hoạt chất vào danh mục đấu thầu tập trung để tiết kiệm chi phí và giảm giá thành.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu. Theo đó, Bộ đề xuát đưa 1.726 thuốc, hoạt chất vào danh sách đấu thầu tập trung, đàm phán giá.

Trong số đó có 1.091 thuốc tân dược; 57 thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu; 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 349 vị thuốc y học cổ truyền.

Bộ Y tế cho biết, danh mục nói trên được xây dựng trên cơ sở các thuốc cần thiết cho nhu cầu sử dụng ở các cơ sở y tế, thuốc mua từ nguồn vốn nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

Đề xuất đưa hơn 1.700 thuốc vào đấu thầu tập trung, đàm phán giá
Bộ Y tế đề xuất đưa hơn 1.700 thuốc vào danh sách đấu thầu tập trung, đàm phán giá 
 

Dự thảo quy định rõ, các thuốc trong danh mục nói trên cần đảm bảo các tiêu chí: Thuốc thuộc các danh mục do Bộ Y tế ban hành bao gồm: danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam; thuốc được mua để phục vụ công tác điều trị hàng năm tại các cơ sở y tế; Thuốc được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề xuất 116 hoạt chất thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia; danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương gồm 153 hoạt chất và danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá gồm 214 hoạt chất.

Trong lần đầu tiên đấu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia vào cuối năm ngoái với 5 hoạt chất, 22 mặt hàng thuốc (5 thuốc biệt dược, 17 thuốc generic), Bộ Y tế thông báo đã tiết kiệm được 477 tỷ đồng.

T.Thư