Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Việt Nam chỉ có 0,02% thuốc giả

Mỗi năm, hệ thống kiểm nghiệm trên cả nước lấy gần 40.000 mẫu thuốc để kiểm tra, trong năm 2017 chỉ có 1,59% thuốc kém chất lượng, 0,02% thuốc giả.

Trước lo lắng của người dân về tình trạng thuốc giả, Cục Quản lý Dược cho biết, trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường, thuốc được Bộ Y tế thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc bao gồm từ nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, độ ổn định và dữ liệu lâm sàng.

Nhà sản xuất phải đáp ứng điều kiện sản xuất (tuân thủ GMP) và phải tuân thủ đúng hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt trong quá trình sản xuất và phải kiểm tra chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn đã được đăng ký trước khi đưa thuốc ra thị trường.

Việt Nam chỉ có 0,02% thuốc giả
Thuốc trước khi đưa ra thị trường được kiểm soát kỹ vết chất lượng

Khi đưa thuốc lưu hành trên thị trường, cơ sở sản xuất/ nhập khẩu tự giám sát và chịu trách nhiệm đối với chất lượng thuốc do cơ sở mình sản xuất, báo cáo cơ quan quản lý khi phát hiện các dấu hiệu có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng và chịu sự lấy mẫu, giám sát của cơ quan quản lý.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, hàng năm, hệ thống kiểm nghiệm trên cả nước lấy khoảng 40.000 mẫu thuốc trên thị trường để giám sát chất lượng.

Kết quả, năm 2015 phát hiện 2% thuốc kém chất lượng, 0,01% thuốc giả, 2016 phát hiện 1,48% thuốc kém chất lượng, 0,04% thuốc giả, đến 2017, tỉ lệ thuốc kém chất lượng chiếm1,59%, thuốc giả chiếm 0,02%.

 

Để tăng cường kiểm soát chất lượng thuốc nhập khẩu, Bộ Y tế đã thực hiện kiểm tra chất lượng 100% các lô thuốc nhập khẩu của các công ty sản xuất thuốc nước ngoài đã có thuốc vi phạm chất lượng trong quá trình lưu hành thuốc tại Việt Nam kịp thời phát hiện và ngăn chặn đưa ra thị trường các lô thuốc không đạt chất lượng.

Đặc biệt, Cục Quản lý Dược đã xử lý nghiêm các trường hợp với các biện pháp mạnh và quyết liệt như trên, nên nếu vi phạm đủ mức răn đe.

Năm 2014 phát hiện 70 lô, năm 2015 phát hiện 06 lô, năm 2016 chỉ phát hiện 2 lô thuốc và năm 2017 không phát hiện lô thuốc nào kém chất lượng.

Ngoài ra, Cục định kỳ công khai, công bố danh mục các thuốc vi phạm chất lượng và danh sách các cơ sở có thuốc vi phạm chất lượng trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Đối với cơ sở nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện kiểm tra 100% các lô thuốc nhập khẩu: Năm 2016 công bố 5 đợt; năm 2017, công bố 4 đợt với 51 công ty đang trong danh sách phải thực hiện.

T.Thư