Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Ngày 10/3/2017, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế.

Theo Quyết định số 112/NQ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ, Trung tâm mua sắm thuốc Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc thuộc danh mục thuốc mua sắm tập trung Quốc gia do Bộ Y tế ban hành và tổ chức đàm phán giá thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán theo quy định của pháp luật. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia đi vào hoạt động sẽ giúp thay đổi cách thức đấu thầu tập trung thuốc hiện nay. Đồng thời thực hiện đấu thầu để có giá tham chiếu tối đa và tối thiểu, góp phần quản lý giá thuốc tốt, tránh sự chênh lệch giữa các vùng miền và giảm giá thuốc.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ: trước đây, các cơ sở khám chữa bệnh trực tiếp đấu thầu mua sắm. Tuy nhiên, có rất nhiều đầu thuốc, hoạt chất, hàm lượng phân chia theo nhiều nhóm kỹ thuật, nước sản xuất khiến giá cả chênh lệch cao giữa các vùng miền, bệnh viện...

 
Thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm mua sắm thuốc Quốc gia.

“Việc ra đời Trung tâm mua sắm thuốc Quốc gia sẽ giúp thay đổi cách thức đấu thầu tập trung thuốc hiện nay, giúp quản lý giá thuốc môt cách tốt nhất”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Theo đó, việc đấu thầu tập trung sẽ chia 3 cấp, đó là cấp quốc gia, cấp địa phương và các đơn vị sự nghiệp Bộ Y tế đã có danh mục thuốc đầu thầu cấp quốc gia, còn cấp sở y tế, đơn vị sự nghiệp (bệnh viện) sẽ đấu thầu theo danh mục thuốc riêng. Đặc biệt, trung tâm sẽ tham gia đàm phán giá thuốc tập trung vào các thuốc có giá cao, thuốc biệt dược (phải nhập khẩu), thuốc có giá cao phải sử dụng nhiều…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm cho ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng Phòng Viện trợ (Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế).

Thái Bình