Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bà lão 72 tuổi trổ tài múa cột vạn người mê

Dai Dali (Đới Đại Lệ), 72 tuổi, là vũ công múa cột lớn tuổi nhất Trung Quốc. Bà bắt đầu theo đuổi môn nghệ thuật này vào năm 65 tuổi và đến giờ, múa cột đã trở thành lẽ sống của bà.

 

VietNamNet TV