Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Trong một thế giới đầy xung đột thì khả năng phóng chiếu sức mạnh và sử dụng sức mạnh hiệu quả là một tài sản ngoại giao và an ninh quốc gia cực kỳ quan trọng.

TIN BÀI KHÁC:


Các chuyên gia của Global Firepower - trang web đánh giá đánh giá sức mạnh quân sự của các nước trên thế giới - đã tìm ra một cách xếp hạng nước nào có quân đội mạnh nhất toàn cầu. Để đưa ra một "Chỉ số sức mạnh", họ đã đánh giá 40 tiêu chí khác nhau gồm số lượng các loại máy bay, sức mạnh nhân lực khả dụng và lực lượng lao động. Theo đó, Chỉ số Sức mạnh càng thấp thì quân đội nước đó càng mạnh.
 

Dưới đây là 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới năm 2013, không bao gồm sức mạnh hạt nhân, do Global Firepower xếp hạng.

1. Mỹ

Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Chỉ số Sức mạnh: 0,2475. Ngân sách Quốc phòng: 689,591 tỷ USD. Tổng số quân nhân tại ngũ: 1.477.896. Lực lượng Lao động: 153,6 triệu. Tổng số máy bay: 15.293. Tổng sức mạnh Hải quân: 290

2. Nga

Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Chỉ số sức mạnh: 0,2618. Ngân sách Quốc phòng: 64 tỷ USD. Tổng số quân nhân tại ngũ: 1,2 triệu. Lực lượng Lao động: 75,33 triệu. Tổng số máy bay: 4.498. Tổng sức mạnh Hải quân: 224

3. Trung Quốc

Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Chỉ số Sức mạnh: 0,3351. Ngân sách Quốc phòng: 129,272 tỷ USD. Tổng số quân nhân tại ngũ: 2,285 triệu. Lực lượng Lao động: 795,5 triệu. Tổng số máy bay: 5.048. Tổng sức mạnh Hải quân: 972

4. Ấn Độ

Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Chỉ số Sức mạnh: 0,4346. Ngân sách Quốc phòng: 44,282 tỷ USD. Tổng số quân nhân tại ngũ: 1,325 triệu. Lực lượng Lao động: 487,6 triệu. Tổng số máy bay: 1.962. Tổng sức mạnh Hải quân: 170

5. Anh

Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Chỉ số sức mạnh: 0,5185. Ngân sách Quốc phòng: 57,875 tỷ USD. Tổng số quân nhân tại ngũ: 224.500. Lực lượng Lao động: 31,72 triệu. Tổng số máy bay: 1.412. Tổng sức mạnh Hải quân: 77

6. Pháp


Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Chỉ số Sức mạnh: 0,6163. Ngân sách Quốc phòng: 58,244 tỷ USD. Tổng số quân nhân tại ngũ: 362.485. Lực lượng Lao động: 29,61 triệu. Tổng số máy bay: 544. Tổng sức mạnh Hải quân: 180

7. Đức

Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Chỉ số Sức mạnh: 0,6491. Ngân sách Quốc phòng: 43,478 tỷ USD. Số quân nhân tại ngũ: 148.996. Lực lượng Lao động: 43,62 triệu người. Tổng số máy bay: 925. Tổng sức mạnh Hải quân: 67.

8. Hàn Quốc

Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Chỉ số Sức mạnh: 0,6547. Ngân sách quốc phòng: 28,28 tỷ USD. Lực lượng quân nhân tại ngũ: 653.000 người. Lực lượng Lao động: 25,1 triệu người. Tổng số máy bay: 871. Tổng sức mạnh Hải quân: 190.

9. Italia

Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Chỉ số Sức mạnh: 0,6838; Ngân sách quốc phòng: 31,946 tỷ USD. Lực lượng quân nhân tại ngũ: 293.202; Sức Lao động: 25,080 triệu người. Tổng số máy bay: 770. Tổng sức mạnh Hải quân: 179

10. Brazil


Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

Chỉ số Sức mạnh: 0,6912. Ngân sách quốc phòng: 31,576 tỷ USD. Lực lượng quân nhân: 371.199 người. Lực lượng lao động: 104,7 triệu người. Tổng số máy bay: 822 chiếc. Tổng sức mạnh Hải quân: 106

Thanh Hảo (Theo BI)

 
  • Chủ đề :