Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bảng xếp hạng U16 Việt Nam tại giải U16 Đông Nam Á 2018

 - VietNamNet cập nhật bảng xếp hạng của U16 Việt Nam tại giải U16 Đông Nam Á 2018, diễn ra tại Indonesia từ ngày 29/7 đến 11/8/2018.

Bảng A:

Bảng xếp hạng U16 Việt Nam tại giải U16 Đông Nam Á 2018
 

Bảng B:

Bảng xếp hạng U16 Việt Nam tại giải U16 Đông Nam Á 2018

Danh sách U16 Việt Nam dự giải U16 Đông Nam Á 2018:

Bảng xếp hạng U16 Việt Nam tại giải U16 Đông Nam Á 2018

Thiên Bình