Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

PV Gas kí hợp đồng mua bán khí permeate gas với PVCFC

Ngày 13/7/2018 Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã tổ chức ký kết Hợp đồng mua bán khí permeate gas.

Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau là công trình thực hiện chủ trương chế biến sâu, nhằm gia tăng giá trị khí, tận dụng và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã giao cho Tổng Công ty Khí Việt Nam làm chủ đầu tư, hoàn thiện và vận hành dự án Nhà máy có công suất xử lý 6,2 triệu m3 khí/ngày từ nguồn khí PM3-CAA, cùng hệ thống kho có sức chứa 8.000 tấn LPG, 3.000 m3 condensate. Công trình được đưa vào vận hành thương mại ổn định từ cuối năm 2017.

PV Gas kí hợp đồng mua bán khí permeate gas với PVCFC

Trong 6 tháng đầu năm 2018, GPP Cà Mau đã xuất sản phẩm gần 79 ngàn tấn LPG (đạt 142% kế hoạch 6 tháng) và hơn 3.600 tấn condensate (đạt 115% kế hoạch 6 tháng). Trong quá trình vận hành ổn định, Nhà máy GPP Cà Mau còn tạo ra một lượng nhất định sản phẩm phụ là khí có tên permeate gas (khoảng 84.000 m3/ngày). Nhận thấy khả năng sử dụng nguồn khí này là hoàn toàn khả thi, Tổng Công Ty Khí Việt Nam đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau nghiên cứu các giải pháp để có thể thu hồi toàn bộ lượng khí permeate gas này, nhằm tận dụng tối ưu công suất và sản lượng khí về bờ, tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên quốc gia.

PV Gas kí hợp đồng mua bán khí permeate gas với PVCFC
 

Hiện thực hóa hướng đi mới, hai bên đã tiến hành đàm phán và thống nhất ký Hợp đồng mua bán khí permeate gas từ Nhà máy xử lý khí Cà Mau. Dự kiến, 2 bên có thể hoàn thành các công việc cần thiết để bắt đầu cấp khí từ cuối năm 2018, triển khai phương án tận dụng nguồn permeate gas từ GPP Cà Mau để chuyển thành nhiên liệu phục vụ cho Nhà máy Đạm.

Quá trình này rất phù hợp với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp để tăng nguồn nguyên liệu khí cho sản xuất của PVCFC. Giải pháp thu hồi khí permeat gas từ Nhà máy GPP Cà Mau có thể bổ sung khoảng 2,0% nhu cầu khí, góp phần tăng lên tới 5% công suất Nhà máy Đạm Cà Mau. Hợp đồng triển khai trên thực tế cũng giúp tăng doanh thu cho Nhà máy Xử lý khí Cà Mau khoảng 1 triệu USD/năm, đồng thời cung cấp nguồn khí nhiên liệu có giá hợp lý, tiết kiệm cho PVCFC khoảng 2,5 triệu USD/năm.

PV Gas kí hợp đồng mua bán khí permeate gas với PVCFC

Vũ Minh