Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Rosatom ký kết thỏa thuận với ĐH Chulalongkorn - Thái Lan

Ngày 13/11/2017 Rosatom Đông Nam Á, công ty con thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom và ĐH Chulalongkorn, Thái Lan ký Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường đối thoại trong lĩnh vực khoa học và giáo dục hạt nhân giữa Nga và Thái Lan.

Đại diện hai bên tham gia ký kết là Giám đốc của ROSATOM Đông Nam Á - ông Egor Simonov và GS Bundhit Eua-arporn, Hiệu trưởng trường ĐH Chulalongkorn.

GS Bundhit Euaarporn nói: “Phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân là một trong các nền tảng quan trọng để triển khai thực hiện chiến lược quốc gia. Hiện nay công nghệ hạt nhân ngoài việc ứng dụng để sản xuất điện, còn được sử dụng rộng rãi trong y học, nông nghiệp cũng như nhiều ngành công nghiệp quan trọng khác”.

Đại diện hai bên tham gia ký kết Biên bản ghi nhớ cũng đồng thời thống nhất phát triển quan hệ đối tác hợp tác giữa trường đại học Chulalongkorn và các cơ sở giáo dục bậc cao của Nga, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu của Tâp đoàn Rosatom.

 

Ông Egor Simonov nhấn mạnh thêm: “Tôi tin rằng hợp tác của chúng tôi sẽ đóng góp cho việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về công nghệ hạt nhân cũng như tăng cường vai trò của họ trong phát triển bền vững của Thái Lan”.

Toàn cảnh trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

Ngay sau buổi lễ ký kết, trường đại học Chulalongkorn đã tổ chức một buổi thuyết trình của TS Ekaterina Petrova từ trường ĐH Năng lượng Nguyên tử Quốc gia MEPhI về đổi mới công nghệ hạt nhân cho phát triển bền vững.

Theo hợp đồng ký kết vào ngày 7/9/2017, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử quốc gia Nga Rosatom cũng sẽ là đối tác cung cấp công nghệ cho dự án khu liên hợp cyclotron với các phòng thí nghiệm phóng xạ cho Học viện Công nghệ Hạt nhân Thái Lan (TINT).
Lệ Thanh