11 - 19/1/2011: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

- Ban Đối Ngoại TƯ Đảng thông báo với đoàn ngoại giao tại Hà Nội về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra từ 11 đến 19/1/2011.

Chiều nay (22/12), Ban chấp hành trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị thông báo về triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam với đoàn ngoại giao tại Hà Nội. Đến dự có các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng Đại diện các Tổ chức quốc tế.


Thông báo với đoàn ngoại giao, ông Phạm Xuân Sơn, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, trong đó họp phiên trù bị vào ngày 11/1 và tiến hành Đại hội chính thức từ ngày 12/1 đến ngày 19/1.

Tham dự Đại hội có 1400 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54000 tổ chức cơ sở Đảng. Ngoài đại biểu chính thức, Trung ương Đảng mời các vị nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, đại diện các tôn giáo, thế hệ trẻ và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X đến dự Đại hội.

Chủ đề chính thức của Đại hội XI là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”

Đại hội lịch sử

Nêu ý nghĩa của Đại hội XI, ông Phạm Xuân Sơn cho hay Đại hội thường kỳ 5 năm họp một lần này là Đại hội có tính lịch sử và có ý nghĩa rất to lớn.

 

Cụ thể, Đại hội lần thứ XI sẽ thảo luận và thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển linh tế xã hội 2010 - 2020, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới), Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XI (nhiệm kỳ 2011 - 2015) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội, đặc biệt là các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XI, ông Sơn cho hay đồng thời với quá trình lấy ý kiến trong Đảng, các dự thảo văn kiện là kết quả tổng kết, nghiên cứu công phu, khoa học, nghiêm túc, tập hợp ý kiến quý báu của nhiều nhà lãnh đạo, nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, sử dụng kết quả nghiên cứu, tổng hợp ý kiến thực tiễn và ý kiến đóng góp của rất nhiều cơ quan trung ương, các viện/cơ quan nghiên cứu lớn, các tỉnh ủy, thành ủy và ý kiến của đông đảo đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng, các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, doanh nghiệp và nhân dân ở trong và ngoài nước.

Toàn bộ nội dung chính của Đại hội (thảo luận và thông qua các văn kiện, thảo luận về nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương mới) đều tiến hành trong Đại hội chính thức. Tại Đại hội chính thức sẽ có một số phiên thảo luận tổ và một số phiên thảo luận tại Hội trường.

Ngoài phiên khai mạc, bế mạc và một số phiên khác được truyền hình trực tiếp, hàng ngày đều có thông cáo báo chí công khai. Tham gia đưa tin về Đại hội XI, ngoài phóng viên trong nước, có hơn 150 phóng viên các hãng thông tấn, truyền thông nước ngoài và đại diện của 12 báo thuộc các chính đảng các nước.

Nhân sự: bầu người có tư duy đổi mới

Liên quan đến chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, ông Sơn cho hay Đại hội sẽ tiến hành bầu những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh, có khả năng đoàn kết, quy tụ, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc, tỷ lệ cán bộ khoa học trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bảo đảm có tính kế thừa, số mới không dưới 1/3 và có 03 độ tuổi. Ban Chấp hành Trung ương đã tích cực chuẩn bị để Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới trên tinh thần có số dư để lựa chọn”, ông Sơn cho hay.

Xuân Linh

  • Chủ đề :