Bàn giao công tác của Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày 3/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị bàn giao công tác giữa Đại tướng Lê Hồng Anh và Trung tướng Trần Đại Quang, tân Bộ trưởng.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ.

Trong đó, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 3/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ công tác thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định của pháp luật, giữa Đại tướng Lê Hồng Anh và Trung tướng Trần Đại Quang. 

Các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đảng, Nhà nước bổ nhiệm cương vị, trọng trách mới.

Tại Hội nghị, Đại tướng Lê Hồng Anh phát biểu đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng từ năm 2002 đến nay.

Từ năm 2002 đến nay, với vai trò, trách nhiệm của mình, Đại tướng Lê Hồng Anh cùng tập thể Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Đại tướng Lê Hồng Anh đã bàn giao công tác cho Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Trần Đại Quang nêu rõ, những năm qua, lực lượng CAND luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước; trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đại tướng Lê Hồng Anh, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an.

 

Trung tướng Trần Đại Quang bày tỏ xúc động và vinh dự được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và tiếp tục nhận nhiệm vụ do Đại tướng Lê Hồng Anh bàn giao.

Tân Bộ trưởng Bộ Công an coi đây là vinh dự lớn của bản thân, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND, đồng chí, đồng đội và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Trung tướng Trần Đại Quang hứa sẽ cùng tập thể Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả các mặt công tác công an do Đại tướng Lê Hồng Anh vừa bàn giao; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực đảm bảo ANTT; chủ động tham mưu cho Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt công tác công an, tập trung phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ vững chắc ANTT của đất nước và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại tướng Lê Hồng Anh, Trung tướng Bùi Văn Nam và Trung tướng Phạm Minh Chính.

Bộ Chính trị cũng đã có quyết định phân công Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và Trung tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Theo CAND

  • Chủ đề :