Thanh Hóa:

Bí thư, chủ tịch xã cùng trượt đại biểu HĐND

 - Nguồn tin từ UBND huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, trong đợt bầu cử vừa qua ở xã Phú Nhuận cả Bí thư và Chủ tịch đều trượt đại biểu HĐND.

Ông Lê Văn Liệu, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận và ông Nguyễn Như Dũng, Chủ tịch UBND xã ứng cử cùng với 5 ứng viên, trong đó có 4 người ở thôn Đồng Sình (trưởng thôn, chi hội trưởng và chi hội phó phụ nữ, bí thư Đoàn thanh niên).

Bí thư, chủ tịch xã cùng trượt đại biểu HĐND

UBDN xã Phú Nhuận

Theo quy định, tại tổ bầu cử này sẽ có 4 đại biểu HĐND xã. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu chỉ có 3 người trúng cử. Trong số 4 người trượt đại biểu HĐND xã có ông Lê Văn Liệu và ông Nguyễn Như Dũng.

Sau khi có kết quả, thường vụ đang họp bàn phương án sắp xếp nhân sự. Ông Lê Văn Liệu vẫn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, ông Nguyễn Như Dũng đang được xem xét để bố trí công việc hợp lý. 

 

Lê Anh