Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

16 thành viên Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng

Sáng 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đọc Quyết định của Bộ Chính trị phân công một số đồng chí làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

16 thành viên Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng

Sau khi có Quyết định kiện toàn của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hiện nay có 16 thành viên, gồm:

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban,

2.  Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực,

3. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban,

4.  Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban,

5. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban.

 

6. Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban,

7.Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban,

8. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên,

9. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên,

10. Ông Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên,

11. Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, Ủy viên,

12.Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao, Ủy viên,

13. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên,

14. Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên,

15.  Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên,

16.  Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên.

Theo Chinhphu.vn