Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Giới thiệu nhân sự thay ông Vũ Quang Hải

Chiều 25/12, Bộ Công Thương đã phát đi thông tin chính thức về việc ông Vũ Quang Hải xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Sabeco.

Bộ Công Thương cho biết, đã nhận được báo cáo ngày 22/12 của Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco về việc ông Vũ Quang Hải có đơn ngày 21/12 gửi HĐQT của Sabeco xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở báo cáo này, Bộ Công Thương sẽ xem xét, chỉ đạo Bộ phận quản lý vốn nhà nước có ý kiến với HĐQT và Đại hội cổ đông về việc giải quyết đơn của ông Vũ Quang Hải theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Sabeco.

Giới thiệu nhân sự thay ông Vũ Quang Hải

Ông Vũ Quang Hải đã xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Sabeco.

Hiện nay, Bộ Công Thương cũng đang tích cực triển khai thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ của Bộ Công Thương trong thời gian vừa qua, trong đó có việc điều động ông Vũ Quang Hải từ Bộ Công Thương về nhận công tác tại Sabeco.

 

Cũng liên quan đến công tác nhân sự tại Sabeco, theo đề nghị của Bộ phận quản lý vốn nhà nước và nhằm tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ của doanh nghiệp này, Bộ Công Thương đã quyết định về việc giao đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu tham gia HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Sabeco.

Hiện ông Vũ Quang Hải là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Sabeco. Quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải giữ chức vụ này đã gây nhiều thắc mắc cho dư luận trong thời gian qua.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã kết luận, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; quyết định điều động và đề cử ông Vũ Quang Hải tham gia HĐQT Sabeco để bầu làm thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, vi phạm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội.

(Theo VGP)

 
 
 

Tin liên quan