Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Không nói ông Hoàng giữ chức Bí thư Ban cán sự nữa

- Sau này người ta không nói ông Vũ Huy Hoàng giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự giai đoạn 2011-2016 nữa.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Quốc Vượng khẳng định như vậy với báo chí bên lề QH chiều nay.

XEM CLIP:

Thưa ông, sau khi Ban Bí thư có quyết định kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, bước tiếp theo sẽ giải quyết thế nào khi chuyển sang Ban cán sự đảng của CP?

Sẽ phải làm theo quy định của pháp luật, vì theo quy định của Đảng thì khi đã xử lý về mặt đảng thì chính quyền, đoàn thể phải xử lý tương ứng.

Xử lý trong Đảng thì cảnh cáo và cách chức, hình thức nào nặng hơn?

Cách chức nặng hơn chứ.

Sau đây, cơ quan chức năng xem xét hình thức khác về mặt chính quyền sẽ xử lý cụ thể như thế nào?

Sẽ xử lý về mặt chính quyền theo quy định của pháp luật.

Có một đảng viên lão thành cho rằng việc cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương của ông Vũ Huy Hoàng chỉ mang tính chất về mặt danh dự. Cách hiểu đó có đúng không?

Không nói ông Hoàng giữ chức Bí thư Ban cán sự nữa

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Quốc Vượng. Ảnh: Phạm Hải

Không đúng. Vì anh không thể trốn tránh được, vì anh đã vi phạm trong lúc anh giữ chức vụ phải xử lý. Sau này người ta không nói ông giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự giai đoạn 2011-2016 nữa.

 

Các chế độ, chính sách ông Vũ Huy Hoàng được hưởng với tư cách là Bí thư Ban cán sự đảng có thay đổi gì không?

Chế độ kèm theo đó không được hưởng nữa.

Việc xử lý một cán bộ cấp cao đã về hưu như trường hợp ông Vũ Huy Hoàng có phải lần đầu tiên không?

Lâu nay mình vẫn làm như thế.

Càng có quyền lực càng phải giám sát

Trong việc này, các cơ quan tư pháp có vào cuộc xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Vũ Huy Hoàng không?

Đó là do các cơ quan tư pháp họ làm, mình không thể trả lời được.

Từ vụ ông Vũ Huy Hoàng, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, làm thế nào để có cơ chế giám sát những người có chức vụ cao sớm hơn, giám sát ngay từ giai đoạn còn đương chức?

Tất cả các cơ chế giám sát chúng ta đều làm được nếu mọi người đều hợp lòng, hợp lực. Bây giờ vẫn tiếp tục hoàn thiện nhưng các cơ chế hiện hành đều có thể làm được.

Liệu có lỗ hổng nào để xảy ra tình trạng như ông Vũ Huy Hoàng?

Do quá trình giám sát chưa đầy đủ, còn cơ chế giám sát của Đảng và nhà nước lúc nào cũng có và tiếp tục hoàn thiện theo quá trình phát triển. Và phải tiếp tục hoàn thiện.

Làm thế nào để xử lý mạnh mẽ, ngăn chặn những trường hợp tương tự?

Tinh thần của Đảng là như thế. Chúng ta xử lý không có vùng cấm, bất cứ ai vi phạm đều phải xử lý, đúng theo tinh thần của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp cao trong Đảng dường như QH và người dân chưa thể giám sát được quá trình đấy, chủ yếu do Đảng quyết định?

Đảng cũng có, bên ngoài cũng có chứ. Vấn đề quan trọng là chúng ta đều phải thực hiện tinh thần giám sát phát huy tất cả, giám sát của xã hội, của nhà nước, giám sát của Đảng. Như Tổng bí thư nói, càng có quyền lực càng phải giám sát.

Thu Hằng

 
 
 

Tin liên quan