Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương

Lãnh đạo Ban Tổ chức TƯ, Bộ Công an xác định xác định việc ban hành quy định về tổ chức Đảng trong CAND là cần thiết, phải đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành để kịp thời đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an khi tổ chức bộ máy Bộ Công an đã thay đổi, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất, xuyên suốt từ TƯ đến cơ sở.

Hôm nay, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức buổi làm việc với Ban Tổ chức TƯ để trao đổi, thống nhất và cho ý kiến về việc kiện toàn Đảng ủy Công an TƯ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự thảo quy định về tổ chức Đảng trong CAND (thay thế quy định số 72-QĐ/TW ngày 24/02/2017 của Ban Chấp hành TƯ).

Kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức TƯ; Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Đảng uỷ Công an TƯ, Bộ Công an đã sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới.

Kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương
 

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của TƯ, Nghị định của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các ý kiến phát biểu của Trưởng Ban Tổ chức TƯ, Đảng ủy Công an TƯ, đại diện các đơn vị chức năng của Ban Tổ chức TƯ và Bộ Công an thống nhất xác định cần sớm kiện toàn Đảng ủy Công an TƯ nhiệm kỳ 2015 - 2020, phù hợp với mô hình tổ chức mới triển khai của lực lượng CAND, đảm bảo số lượng, độ tuổi, cơ cấu hợp lý, có đầy đủ tiêu chí của cấp ủy viên theo quy định.

Đồng thời xác định việc ban hành Quy định về tổ chức Đảng trong CAND là cần thiết, phải đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành để kịp thời đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an khi tổ chức bộ máy Bộ Công an đã thay đổi, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất, xuyên suốt từ TƯ đến cơ sở; đề nghị làm rõ thêm về mối quan hệ của cấp ủy, xác định cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ và Bộ trưởng Bộ Công an cũng thống nhất chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện văn bản, thẩm định kỹ lưỡng trước khi trình Bộ Chính trị thông qua.

Bộ Công an không còn 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục

Bộ Công an không còn 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công an theo nghị định 01 của Chính phủ vừa được công bố sẽ không còn 6 tổng cục.

Bộ Công an triển khai tổ chức bộ máy theo quy định mới

Bộ Công an triển khai tổ chức bộ máy theo quy định mới

Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018.

Bộ Công an xác nhận điều chỉnh công tác của 2 Thứ trưởng

Bộ Công an xác nhận điều chỉnh công tác của 2 Thứ trưởng

Bộ Công an điều chỉnh phân công công tác của Thứ trưởng Lê Quý Vương và Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn.

Bộ Công an lý giải đề xuất phong tướng Giám đốc Công an tỉnh

Bộ Công an lý giải đề xuất phong tướng Giám đốc Công an tỉnh

Có 3 lý do để dự thảo Luật CAND (sửa đổi) bổ sung quy định trần cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh, TP trực thuộc TƯ.

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo VGP

 
 
 

Tin liên quan