Ngày làm việc đầu tiên hội nghị Trung ương 6

 - Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 đã khai mạc sáng nay, tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên.

Ngày làm việc đầu tiên hội nghị Trung ương 6
Ảnh: Nhật Bắc

Buổi sáng, ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư báo cáo xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương về chương trình hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, ủy viên Bộ Chính trị đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, ủy viên Bộ Chính trị đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án công tác dân số trong tình hình mới.

Đầu giờ chiều, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ Chính trị đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Sau đó, Trung ương về làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Khai mạc hội nghị Trung ương 6

Khai mạc hội nghị Trung ương 6

Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội.

Công tác dân số - Một nội dung lớn tại hội nghị Trung ương 6

Công tác dân số - Một nội dung lớn tại hội nghị Trung ương 6

Công tác dân số trong tình hình mới cũng là một nội dung lớn được xem xét và cho ý kiến tại hội nghị Trung ương 6 (khóa 12).

Trung ương thảo luận tình hình kinh tế - xã hội

Trung ương thảo luận tình hình kinh tế - xã hội

Tình hình kinh tế-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2017, dự kiến 2018 là nội dung lớn được hội nghị Trung ương 6 thảo luận.

Toàn văn phát biểu khai mạc hội nghị TƯ 6 của Tổng bí thư

Toàn văn phát biểu khai mạc hội nghị TƯ 6 của Tổng bí thư

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả liên rất nhạy cảm vì quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công viên chức.


TƯ bàn giải pháp tiếp tục đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị

TƯ bàn giải pháp tiếp tục đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả - Tổng bí thư phát biểu.

TƯ sẽ có nghị quyết về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

TƯ sẽ có nghị quyết về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương cần bàn và ra nghị quyết về vấn đề này.

Thu Hằng