Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phát huy vai trò tuổi trẻ trong phản bác thông tin, luận điệu sai trái

 - 125 thanh niên đại diện cho 1.000 đại biểu chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 đã tham dự diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Đây là diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Bí thư TƯ Đoàn với các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc diễn ra chiều nay, tại Hà Nội.

Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Long Hải đồng chủ trì.

Phát huy vai trò tuổi trẻ trong phản bác thông tin, luận điệu sai trái
Đại biểu tham dự diễn đàn
Phát huy vai trò tuổi trẻ trong phản bác thông tin, luận điệu sai trái
Đại biểu tham luận tại diễn đàn 

Các đại biểu tham dự diễn đàn đã tập trung trao đổi làm rõ các nội dung:

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiến nghị đề xuất về chính sách với các sĩ quan trẻ, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong quân đội, công an hiện nay…

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp và các đơn vị quân đội trong phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội; thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia CAND; chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội với bộ đội xuất ngũ, kiến nghị đề xuất với công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm…

Công tác phối hợp triển khai thực hiện chương trình “Học kỳ trong quân đội” cho thanh thiếu niên, kiến nghị đề xuất với Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng, TƯ Đoàn, TCCT…

Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo; sự phối hợp của Đoàn thanh niên trong giáo dục cảm hóa, giúp đỡ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; Phát huy vai trò tuổi trẻ trong đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Tuổi trẻ với các thách thức an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay…

Phát huy vai trò tuổi trẻ trong phản bác thông tin, luận điệu sai trái
Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Long Hải phát biểu

Tại diễn đàn, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Long Hải phát biểu, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 dự kiến phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” là một trong ba phong trào lớn của tuổi trẻ giai đoạn 2017-2022.

Tuổi trẻ trực tiếp đang phục vụ trong quân đội, công an là lực lượng xung kích, tiên phong cùng với sự sát cánh của của các lực lượng tuổi trẻ trên địa bàn cả nước tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Phát huy vai trò tuổi trẻ trong phản bác thông tin, luận điệu sai trái
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an
 

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an, các ý kiến đại biểu đề cập trong diễn đàn nói về những vấn đề thiết thực, có tính thời sự trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng, có giá trị cao cả về mặt lý luận và thực tiễn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng nhấn mạnh, trước yêu cầu của tình hình mới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc VN XHCN, việc phát huy manh mẽ vai trò xung kích của lực lượng thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng là vấn đề có tính chiến lược.

Phát huy vai trò tuổi trẻ trong phản bác thông tin, luận điệu sai trái
Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm TCCT


Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh, một số vấn đề cụ thể đã được các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và TƯ Đoàn trao đổi giải đáp. Những vấn đề còn lại sẽ được các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất, báo cáo với TCCT, Bộ Quốc phòng, để phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, TƯ Đoàn…

Thượng tướng nêu các nội dung cần tập trung thực hiện tốt để phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đó là:

Tuổi trẻ cả nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường tuyên truyền trong nhân dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, hướng vào phát huy cao vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện bản thân của thanh niên để góp phần nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chén ngọc vẽ vàng tặng Đại hội Đoàn toàn quốc

Chén ngọc vẽ vàng tặng Đại hội Đoàn toàn quốc

Một chén ngọc vẽ vàng dành tặng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 11 là tác phẩm nghệ thuật, hàm chứa những thông điệp ý nghĩa.

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội Đoàn lần thứ 11

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội Đoàn lần thứ 11

Trong phiên họp trù bị sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11 đã thông qua quy chế bầu cử của Đại hội.

Tổ chức đại hội Đoàn thanh niên quân đội lớn nhất từ trước tới nay

Tổ chức đại hội Đoàn thanh niên quân đội lớn nhất từ trước tới nay

Tham dự đại hội có 450 đại biểu chính thức. Theo Thượng tá Đinh Quốc Hùng, đây là đại hội có quy mô đại biểu lớn nhất từ trước tới nay.

Thái An - Ảnh: Lê Anh Dũng