Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thông tấn xã Việt Nam có 2 tân Phó Tổng Giám đốc

 - Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại quyết định 1830/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang, Trưởng ban Ban Thư ký Biên tập, Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại quyết định 1831/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Các quyết định bổ nhiệm cùng có hiệu lực từ ngày ký.

Thông tấn xã Việt Nam có Tổng Giám đốc và không quá 4 Phó Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

 
Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ

Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao vừa có các quyết định về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào giữ chức Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào giữ chức Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

Thủ tướng vừa ra quyết định bổ nhiệm lại Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội

Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội

Bộ trưởng Công an vừa quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.

VTV có Phó Tổng giám đốc mới

VTV có Phó Tổng giám đốc mới

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Đinh Đắc Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Tin học - Đo lường giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Thủ tướng đã quyết định bổ nhiệm lại ông Đinh Đăng Quang làm Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

PV

 
 
 

Tin liên quan