Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Không báo cáo giám sát tài chính, nhiều bộ bị yêu cầu kiểm điểm

- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Ngày 6/1, Bộ Tài chính đã gửi công văn báo cáo Thủ tướng về việc các bộ, địa phương thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, ngày 3/11/2016, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các cơ quan đại diện chủ sở hữu (bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ) về việc đôn đốc thực hiện nộp báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và hằng năm theo quy định.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi báo cáo kết quả  về Bộ trước ngày 25/11/2016.

Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2016 vẫn còn 31 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi báo cáo (trong đó có 9 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 22/63 địa phương).

Đối với các bộ, địa phương đã nộp báo cáo thì hầu hết đều lập, gửi tới Bộ Tài chính chậm so với quy định nêu trên và chậm so với cả công văn đôn đốc mà Bộ Tài chính phát đi vào ngày 3/11/2016. Chỉ có 10 đơn vị lập báo cáo trước ngày 31/8/2016.

 

Qua rà soát các cơ quan đã nộp, Bộ Tài chính cho biết một số đơn vị thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính chưa đầy đủ như: Có lập biểu kết quả giám sát tài chính theo biểu số 03 tại thông tư số 200/2015/TT-BTC nhưng không nhận xét đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại điều 9 nghị định số 87/2015/NĐ-CP; hoặc không gửi kèm theo báo cáo giám sát của từng doanh nghiệp nhà nước...

Trước tình trạng trên, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký công văn về việc báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo, báo cáo chậm, báo cáo không đúng mẫu quy định báo cáo Thủ tướng trong tháng 2 này.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 2.

Các cơ quan trên xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại DN không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo và báo cáo Thủ tướng trước ngày 28/2; xử lý người đứng đầu DN để thua lỗ theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính có trách nhiệm công khai các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP không thực hiện báo cáo giám sát theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng; đề xuất Thủ tướng xử lý trách nhiệm đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện đúng quy định.

Hương Quỳnh
 
 
 

Tin liên quan