Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
Lào Cai:

Hồ sơ công chức diện Chủ tịch tỉnh quản lý chưa được lưu

 - Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động... của UBND tỉnh Lào Cai.

34 hợp đồng không đúng 

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ. Tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các cơ quan, đơn vị không được lưu trong hồ sơ công chức; hồ sơ công chức của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu một số thành phần.

Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc mở số đăng ký quản lý hồ sơ cán bộ công chức; số giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức; số theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức.

Đối với việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước, tới thời điểm thanh tra, có 6 cơ quan, đơn vị còn sử dụng 34 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với công tác tuyển dụng công chức có một số hạn chế, tồn tại; việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển chưa đảm bảo các thành phần hồ sơ. UBND tỉnh Lào Cai chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức được tiếp nhận vào công chức không qua thi.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức có 6 hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Đáng lưu ý là một số công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học...

Kiến nghị rà soát

 

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch  đào tạo, bồi dưỡng;

Đồng thời, quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn. Nếu quá hạn chưa hoàn thiện thì miễn nhiệm; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Lào Cai chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chấm dứt việc sử dụng 34 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.

Từ kết quả thanh tra, UBND tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như này để có hình thức xử lý phù hợp.

Thanh tra trách nhiệm Bộ trưởng Y tế

Thanh tra trách nhiệm Bộ trưởng Y tế

Phó Tổng thanh tra Đặng Công Huẩn cho biết, hôm nay công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế.

Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra các dự án tại Sơn Trà

Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra các dự án tại Sơn Trà

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình về thanh tra các dự án tại bán đảo Sơn Trà.

Sắp công bố kết luận thanh tra tài sản em trai Bí thư Yên Bái

Sắp công bố kết luận thanh tra tài sản em trai Bí thư Yên Bái

Thanh tra Chính phủ vừa kết thúc thanh tra trực tiếp tài sản của em trai Bí thư Yên Bái và đang xây dựng dự thảo kết luận thanh tra.

Mất hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, Thứ trưởng Nội vụ nói gì?

Mất hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, Thứ trưởng Nội vụ nói gì?

Liên quan vụ mất hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết khi có kết luận của Bộ Công an sẽ thông tin đến báo chí.

Thứ trưởng Nội vụ nói về thông tin hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh thất lạc

Thứ trưởng Nội vụ nói về thông tin hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh thất lạc

Liên quan việc hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh bị thất lạc, Bộ Nội vụ vẫn đang trong quá trình kiểm điểm.

Thu Hằng

 
 
 

Tin liên quan