Lắng nghe ý kiến tâm huyết của trí thức

Các nhà khoa học, đội ngũ trí thức cần phát huy vai trò tư vấn, phản biện... Đảng, Nhà nước thường xuyên lắng nghe, trân trọng các ý kiến đóng góp tâm huyết xây dựng của đội ngũ trí thức. 

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, mừng Xuân mới Quý Tỵ 2013 và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng, ngày 5/2 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết đông đảo đại diện giới văn nghệ sỹ, đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, chúc các văn nghệ sỹ một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều sáng tạo và thành công; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ văn nghệ sỹ đối với nền văn học, nghệ thuật nước nhà và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa Ban Bí thư với các đại biểu văn nghệ sỹ. Ảnh: TTXVN

Ông nêu rõ Đảng, Nhà nước đã khẳng định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội” và “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người”.

Công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang diễn ra sôi động, mạnh mẽ, phong phú... đó là những điều kiện thuận lợi, song cũng đặt ra những thách thức mới đối với văn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ.

Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước mong muốn các văn nghệ sỹ phát huy cao độ trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghệ sỹ-chiến sỹ trong giai đoạn hiện nay, sáng tạo được nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật...

Cùng ngày, trong cuộc gặp mặt đông đảo đại diện các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những công lao, đóng góp vô cùng quí báu của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học Việt Nam, cũng như coi trọng, quan tâm và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức ngày càng phát triển.

Các nhà khoa học, đội ngũ trí thức cần phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, dự án lớn; có nhiều hơn các nghiên cứu gắn liền với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội... Đảng, Nhà nước thường xuyên lắng nghe, trân trọng các ý kiến đóng góp tâm huyết xây dựng của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học.

Nhân dịp năm mới Quý Tỵ 2013, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chúc các nhà khoa học, đội ngũ trí thức một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều công trình khoa học hữu ích, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo TTXVN

 
  • Chủ đề :