Đề xuất đổi tên Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường

 - Theo đề án dự thảo trình Thủ tướng về việc cơ cấu lại các đơn vị chức năng của Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đề xuất đổi tên Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thành Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc.

Dự thảo trình Thủ tướng về việc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT cho biết, sau 3 năm tổ chức và hoạt động, Tổng cục đã bộc lộ những hạn chế, bất cập.

Đề xuất đổi tên Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong công tác kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở còn một số khó khăn vướng mắc và chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác kiểm soát ô nhiễm còn có sự chồng lấn, giao thoa hoặc chưa rõ trách nhiệm giữa một số bộ ngành. Trong đó có một số vấn đề như quản lý, kiểm soát ô nhiễm hoá chất đang bị phân tán, chưa rõ trách nhiệm giữa Bộ Công thương (theo luật Bảo vệ môi trường năm 2014), sự cố hoá chất (theo luật Hoá chất năm 2007), cũng như trách nhiệm của Bộ TN&MT, Bộ Công thương và các bộ ngành liên quan trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố.

Bộ đề nghị giữ nguyên một số đơn vị của Tổng cục Môi trường gồm: Vụ Chính sách và Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Tạp chí Môi trường và Viện Khoa học môi trường.

Đồng thời, chuyển đổi mô hình, tổ chức lại Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thành Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường; Cục Kiểm soát ô nhiễm thành Vụ Kiểm soát nguồn ô nhiễm; Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường thành Vụ Quản lý chất thải.

 

Đổi tên, tổ chức lại Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thành Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc; Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên thành Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên; Cục Môi trường miền Nam thành Cục Bảo vệ môi trường miền Nam...

Giải thể Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường để thành lập Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ.

Bộ TN&MT đề nghị Thủ tướng cho phép giải thể Văn phòng Ban chỉ đạo 33 và chuyển toàn bộ số biên chế công chức, nhân sự, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất đang giao Văn phòng Ban chỉ đạo 33 về Tổng cục Môi trường để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban chỉ đạo.

Khởi tố vụ án Cục phó mất trộm trong khách sạn

Khởi tố vụ án Cục phó mất trộm trong khách sạn

Sau 6 ngày điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) quyết định khởi tố vụ án mất trộm tài sản trong khách sạn Thanh Vân.

Cục phó mất trộm: Tổng cục trưởng nói về thành viên 'lạ' trong đoàn

Cục phó mất trộm: Tổng cục trưởng nói về thành viên 'lạ' trong đoàn

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nói về thành viên "lạ" trong đoàn thanh tra do Cục phó bị mất trộm Nguyễn Xuân Quang dẫn đầu.

Cục phó mất trộm: Sẽ sắp xếp lại Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường

Cục phó mất trộm: Sẽ sắp xếp lại Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường

Tổng cục Môi trường đang xây dựng đề án sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhiều cục trực thuộc, trong đó có Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Kiên Trung

 
 
 

Tin liên quan