Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Miễn thuế đất nông nghiệp 100 năm bằng 1 vụ Trịnh Xuân Thanh

 - Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh QH Võ Trọng Việt nhận định về tác động của chính sách miễn thuế đất nông nghiệp đối với thu ngân sách.

UB Thường vụ QH sáng nay thảo luận về việc tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo tờ trình của Chính phủ, từ khi chính sách này bắt đầu năm 2012 đến nay, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm là 6.993 tỷ đồng.

Chính phủ nhận định việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới nông dân, để họ có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng, qua đó cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với nông nghiệp.

Tiếp tục chính sách này, Chính phủ ước tính, đối với hộ gia đình, cá nhân, số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn khoảng 34,3 tỷ đồng.

Cơ quan thẩm tra, UB Tài chính Ngân sách QH nhất trí tiếp tục việc miễn toàn bộ số thuế phải nộp cho các hộ gia đình, cá nhân, kể cả phần vượt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

UB này nhận định chính sách này sẽ tạo tâm lý đồng thuận trong nhân dân, góp phần “khoan thư sức dân”, khuyến khích tích tụ ruộng đất, sản xuất cánh đồng mẫu lớn, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện chính sách “tam nông” của Đảng và Nhà nước.

"Mặt khác, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình, cá nhân chỉ khoảng 34,3 tỷ đồng/năm là không lớn và có tác động không đáng kể tới thu ngân sách nhà nước", Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải nói.

 
Miễn thuế đất nông nghiệp 100 năm bằng 1 vụ Trịnh Xuân Thanh

Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt

Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt "đồng ý cả hai tay" chính sách này, tin rằng nông dân sẽ rất phấn khởi với một chính sách đúng hướng.

"Tôi tính 34 tỷ đồng miễn thuế, nếu so với vụ án Phạm Công Danh là 300 năm, vụ Trịnh Xuân Thanh là 100 năm. Nếu ta làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thì số tiền miễn thuế cho người nông dân chưa là gì", ông Việt nói.

Ý Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh là nói đến số tiền thất thoát 9.000 tỷ đồng trong "đại án" Phạm Công Danh và số tiền 3.200 tỷ đồng thất thoát tại tổng công ty CP Xây lắp dầu khí VN (PVC) dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh đã được UB Kiểm tra TƯ kết luận.

UB Thường vụ QH cũng đồng tình cao chính sách này, dự kiến tiếp tục miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 4 năm nữa, từ 2017 đến hết 2020.

Chung Hoàng

 
 
 

Tin liên quan