Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp

 - Theo kế hoạch chương trình kỳ họp thứ 6 của QH được UB Thường vụ QH lên dự kiến chiều nay, QH sẽ bầu Chủ tịch nước vào chiều 22/10. Kết quả bầu Chủ tịch nước được công bố ngày hôm sau.

Lấy phiếu tín nhiệm các vị chức sắc để nhắc nhở, cảnh tỉnh

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị vào tháng 12

Người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo biểu hiện suy thoái

Báo cáo tại phiên họp UB Thường vụ QH chiều nay một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của QH, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp này bổ sung 3 nội dung, trong đó có bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp. Việc này cũng để thuận tiện trình QH các nội dung thuộc thẩm quyền.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp
Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân sự duy nhất được Ban chấp hành TƯ Đảng thống nhất giới thiệu để QH bầu làm Chủ tịch nước. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đang giữ chức quyền Chủ tịch nước, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Theo chương trình dự kiến, chiều 22/10, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UB Thường vụ QH trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước. Các ĐB sẽ thảo luận về việc này trước khi bỏ phiếu bầu.

Sáng 23/10, các ĐB thảo luận tại đoàn. Sau đó, UB Thường vụ QH báo cáo kết quả thảo luận và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐB. QH thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.

QH sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn. QH thảo luận tại đoàn về việc này.

Chiều cùng ngày, kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước được công bố. QH biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Tân Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp.

Sau đó, QH bỏ phiếu kín phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT&TT với ông Trương Minh Tuấn. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau giờ giải lao.

 

Cuối giờ chiều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT&TT. Các ĐB thảo luận tại đoàn về việc này.

Sáng 24/10, QH phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT&TT bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố ngay sau đó.

Không giao lưu tiệc tùng trong kỳ họp

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các bộ trưởng, ĐBQH tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí ngay trong kỳ họp.

Bà cũng nhấn mạnh, QH phải nêu gương, không tập trung giao lưu, tiệc tùng, tránh chuyện một buổi chiều đi 2, 3 nơi. Theo bà, các bộ có thiện chí mời các ĐBQH nhưng "chúng ta gương mẫu, nêu gương mời không đi. Chỗ nào làm không đúng thì theo quy định mà làm".

Ngoài ra, Chủ tịch QH cũng cho biết, nếu có ĐB chất vấn Bộ trưởng TT&TT thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời thay vì Bộ trưởng mới bầu chưa thể nắm được tình hình.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp diễn ra trong 24 ngày, khai mạc ngày 22/10 và bế mạc ngày 21/11.

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống

Tổng bí thư khẳng định, việc TƯ giới thiệu Tổng bí thư để QH bầu làm Chủ tịch nước không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống.

Bốn lý do để Tổng bí thư làm Chủ tịch nước

Bốn lý do để Tổng bí thư làm Chủ tịch nước

Việc thực hiện Tổng bí thư làm Chủ tịch nước vào thời điểm này sẽ tạo cơ hội, tạo tiền đề cho hiện tại và cả tương lai.

Trung ương giới thiệu Tổng bí thư để bầu làm Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu Tổng bí thư để bầu làm Chủ tịch nước

Trung ương thống nhất giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không đặt vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không đặt vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng

Vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng không nên được đặt ra, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng TƯ Đảng vẫn riêng biệt.

Chưa lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng TT&TT

Chưa lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng TT&TT

Tại kỳ họp thứ 6 dự kiến khai mạc ngày 22/10, QH chưa lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 chức danh: Chủ tịch nước và Bộ trưởng TT&TT.

Thu Hằng

 
 
 

Tin liên quan