Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thành lập 2 đơn vị tác chiến điện tử Hải quân Việt Nam

Bộ Tham mưu Hải quân vừa tổ chức lễ thành lập Phòng Tác chiến điện tử (TCĐT) và Tiểu đoàn TCĐT 97.

Phòng TCĐT được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Ban TCĐT, Bộ Tham mưu Hải quân.

Phòng có nhiệm vụ tham mưu, xây dựng báo cáo Tư lệnh Quân chủng ban hành kế hoạch, văn kiện chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ TCĐT trong Quân chủng; tổ chức huấn luyện chuyên ngành, bảo đảm kỹ thuật và triển khai các biện pháp phòng chống TCĐT của địch…

Tiểu đoàn 97 được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Đại đội TCĐT 71, Bộ Tham mưu Hải quân.

Đơn vị có nhiệm vụ tổ chức hoạt động TCĐT thường xuyên và sẵn sàng cơ động triển khai phương án TCĐT trên hướng được giao.

Thành lập 2 đơn vị tác chiến điện tử Hải quân Việt Nam

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình chúc mừng cán bộ, nhân viên Phòng TCĐT

 

Phát biểu tại lễ thành lập, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân nhấn mạnh: Việc thành lập Phòng TCĐT và Tiểu đoàn TCĐT 97 thể hiện sự quan tâm của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân đối với lực lượng TCĐT.

Chuẩn Đô đốc yêu cầu Phòng TCĐT và Tiểu đoàn 97 cần nhanh chóng kiện toàn biên chế, tổ chức; thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo huấn luyện và huấn luyện chuyên ngành TCĐT của Quân chủng; cán bộ, nhân viên chủ động học tập, nắm bắt kiến thức về trang bị TCĐT mới trên thế giới; góp phần giúp Bộ Tham mưu Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chuyện nhà hai cha con là Tư lệnh hải quân

Chuyện nhà hai cha con là Tư lệnh hải quân

Dù bố làm Tư lệnh vùng, song chàng trai nhỏ thó 18 tuổi quyết xin sang học ngành pháo tên lửa- ngành cực nhọc về vũ khí hạng nặng...

Vùng 5 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển

Vùng 5 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển

Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật các loại súng, pháo có trong biên chế.

Theo VGP

 
 
 

Tin liên quan